Historia
Borgeby Slott är beläget längs den under vikinga-och medeltid så viktiga vattenvägen Lödde å. Borgen är anlagd på en naturlig platå med vid utsikt över ån och omgivande landskap. Den nuvarande anläggningen har anor sedan tidig medeltid, men platsen har redan under sen vikingatid hyst en borganläggning. Den vikingatida anläggningen har daterats till sent 900-tal och har varit en s.k. ringborg. Någon gång kring 1050 ersätts denna med en medeltida efterföljare. Fynd av mynt och myntvågar visar att Borgeby med all sannolikhet hade privilegiet att prägla mynt. Detta faktum, Borgebys strategiska läge samt dess vikingatida föregångare är tydliga tecken på att Borgeby under lång tid var ett centrum för den styrande makten i både ekonomiskt, socialt och strategiskt avseende.

Det medeltida Borgebys byggherre och ägare var med största sannolikhet den danska kungen. När Lund blev ärkesäte för Norden skänktes Borgeby till den nye ärkebiskopen, troligen som en storstilad invigningsgåva. Borgeby förblev ärkebiskopsborg fram till reformationen 1536. Tiden i kyrkans ägo var en orolig tid och Borgeby fick utstå flera anfall, bl.a. år 1452 i samband med den svenske kungen Karl Knutsson Bondes räder i de gammeldanska landskapen, samt 1525 i samband med ett bondeuppror i Skåne. Efter reformationen drogs Borgeby åter in till kronan. En kort tid ägdes Borgeby av malmöborgmästaren Jörgen Kock. År 1559 gavs Borgeby som förläning till dåvarande kronprins Fredriks kammantjänare Hans Spiegel. Under slutet av 1500-talet övertog släkten Lindenow Borgeby. Denna släkt kom att behålla slottet i sin ägo i 120 år.

När stridigheterna mellan Danmark och Sverige rörande Skånes nationstillhörighet åter blossade upp efter freden i Roskilde 1658, kom Borgeby på flera sätt att hamna i händelsernas centrum. Borgebys dåvarande ägare Otto Lindenow vägrade svära den svenska kungen sin tro och lydnad. Han fängslades flera gånger och det dröjde ända till 1682 innan han tvingades lämna Skåne. Han överlät då Borgeby till sina döttrar.
Tiden kring bytet av nationstillhörighet blev dramatisk för Borgeby och dess invånare. År 1676 landsteg en svensk här i skåne. Den 4 december samma år stod slaget vid Lund endast ett tiotal kilometer från Borgeby. Troligtvis valde en del av den danska hären att återvända till sin garnison i Landskrona just via Borgeby vadställe. Svenskarna försökte stänga in danskarna genom ett upprätta starka ställningar på herrgårdar i närheten av staden, bl.a. tvingades Borgebys invånare att fira julen 1677 med oinbjudna svenska gäster. Under våren 1678 gick danskarna till motoffensiv. Den 7 maj belägrade danska styrkor Borgeby. Vid beskjutningen som följde utsattes Borgeby för en omfattande förstörelse. Återuppbyggnaden blev omfattande och inte förrän en bit in på 1700-talet var arbetet avslutat.
Under 1700-och 1800-talen förlorar Borgeby mycket av sin borgkaraktär genom att försvarsmuren rivs och vallgravarna läggs igen. Dessutom anläggs park på den forna borggården och en länga som förbundit huvudbyggnaden med det s.k. Börjes Torn rivs.

Borgebys siste adlige ägare var greve Carl Wachtmeister. År 1887 säljs Borgeby på auktion och i köparen Lars Persson får Borgeby sin förste ägare som inte tillhör något av de högre stånden. Lars Persson är storbonde från Hagestad och året därpå övertar dottern Hanna Borgeby. Idag förvaltas slottets porttorn av Hanna och Ernst Norlinds stiftelse.


Översikt Historia Norlind Museum Bildarkiv Karta